İletişim

    SAYIN ORTAKLARIMIZA DUYURULUR!

         İLAN


   

GENEL KURUL İLANI S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

EDİRNE

        Birliğimizin 2019/2020 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/03/2021 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 11.00’de Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda yapılacaktır.

        Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı Anasözleşme’nin 27’nci ve 31’inci Maddeleri hükümlerine göre 08/04/2021 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 11.00’de Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda yapılacaktır.

           Sayın Temsilcilerin aşağıdaki Gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirli gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur.

                                                                             YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1- Açılış ve Genel Kurul Divanı’nın teşkili,

2- Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı,

3- 2019/2020 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, faaliyetleri neticesinde oluşan kar-zararın dağıtımının görüşülmesi incelenerek müzakeresi,

4- 2019/2020 dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşunca hazırlanan raporun görüşülüp, karara bağlanması,

5- 2019/2020 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir Tabloları ile faaliyetleri neticesinde oluşan kar-zararın dağıtımının oya sunulması ve 2014/2015 iş yılı ortak dışı işlemlerden doğan gelir-gider müspet farkının dağıtım esaslarının oya sunulması, Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulca ibra edilmesi,

6- 2020/2021 iş yılı Bütçe ve Yıllık Çalışma Programının görüşülmesi ve karara bağlanması,

7- Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur hakkı ile harcırah tutarlarının görüşülerek karara bağlanması ve Genel Müdüre ödenecek aylık ücret ile diğer parasal haklar ile ilgili genel kurula bilgi verilmesi.

8- Birlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla: Birlik fonlarının kullanılması, kredi alma, ipotek işlemleri, kredi kullandırma, Kooperatiflere hizmet bedeli ödenmesi, birlik mamullerinin satışı, şirket kurma ve kurulu şirketlere ortak olma, alım satım faaliyetlerinde bulunma vb. gibi konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanması,

9- Yönetim kurulunca hazırlanmış olan “İnsan Kaynakları” ve “Satınalma” Yönetmeliklerinde yapılacak değişikliklere ait raporların görüşülerek karara bağlanması,

10- Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Şirketi kurulması ve Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk İşletmesi kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususlarına ait hazırlanan raporun görüşülerek karara bağlanması,

11- Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğinin, yerinin ve azami fiyatının, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatının belirlenmesi,

12- İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma yönteminin belirlenmesi,

13- Entegre Tesislerimiz ile Karacabey Yağ Fabrikamıza 2020/2021 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporların görüşülmesi ve karara bağlanması,

14- Kooperatiflerimizde 2020/2021 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporun görüşülmesi ve karara bağlanması,

15- Bağımsız denetlemeyi yapacak kuruluşun belirlenmesi,

16- Dilek ve temenniler, kapanış.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.S.590 SAYILI PEHLİVANKÖY YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ                         KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI'NDAN DUYURULUR
       

 Kooperatifimize ortak olup 2019 yılında ayçiçek ekimi yapmış ortaklarımız bizzat Kooperatife gelerek imza karşılığı 15 MAYIS - 15 TEMMUZ 2019 tarihleri arasında REKOLTE BEYANNAMESİ vermek mecburiyetindedir.

1.102 no'lu Genelgemiz,Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Anasözleşmesinin 59'uncu maddesi ve Tarım Satış Kooperatifi Anasözleşmesinin 57.ncı maddesi gereğince 15 TEMMUZ 2019 tarihine kadar REKOLTE BEYANNAMESİ vermeyen ortaklarımızın ayçiçekleri alınmayacaktır.

2.Kooperatifimize REKOLTE BEYANNAMESİ vermeyen ortaklarımız ayrıca Anasözleşmenin 23.nci maddesi gereğince Genel Kurula katılamaz ve idari organlarda görev alamazlar.

3.Kooperatifimize verilecek REKOLTE BEYANNAMELERİ ilk önce tahmini toplam ayçiçek üretimi;ondan sonrada Kooperatife bu üreteceği ürünün ne kadarını teslim edeceğini Kooperatife beyan edecektir.
4.Kooperatifimize Rekolte Beyannamesi verecek ortaklarımızın 2019 yılına ait ÇKS Belgesi ile müracaat etmesi gerekmektedir.

          Kooperatifimize kayıtlı bütün ortaklarımızın yukarıdaki hususlara önem vermeleri mutlak suretle 15 TEMMUZ 2019 tarihine kadar Kooperatife AYÇİÇEK REKOLTE BEYANNAMESİ vermeleri mecburidir.Bütün kayıtlı ortaklarımıza önemle duyurulur.

                                                YÖNETİM KURULU

 

TRAKYA BİRLİK'TEN
ÖNEMLİ DUYURU
KOOPERATİF ORTAKLARIMIZIN KURUMUNA OLAN AİDİYETLERİNİN, GÜÇLENDİRİLMESİ KOOPERATİFTEN TARIMSAL GİRDİ TEDARİK EDEN ORTAK SAYISININ ARTIRILARAK ORTAK EKONOMİK MENFAATLERİN KORUNMASI HUSUSUNDA KOOPERATİFİMİZE REKOLTE BEYANINDA BULUNACAK ORTAKLARIMIZIN ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİRECEKLERİ YAĞLIK AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİNE DÖNÜK EN TEMEL TARIMSAL GİRDİ OLAN TOHUMLUK AYÇİÇEK GİRDİSİ İLE İLGİLİ OLARAK;

2018/2019 İŞ YILI REKOLTE BEYAN DÖNEMİNDE ORTAKLARIMIZDAN YÖNETİM KURULUMUZCA BELİRLENEN AŞAĞIDAKİ KRİTERLER DİKKATE ALINARAK REKOLTE BEYANNAMESİ ALINACAKTIR.

1-ORTAKLARIMIZIN TOPLAM BEYAN EDECEĞİ AYÇİÇEK ÜRETİM ALANINA TEKABÜL EDEN AYÇİÇEK TOHUM MİKTARININ %50'SİNİN (YARISINI) KOOPERATİFİMİZDEN ALINMASI(1 TORBA 30 DEKAR ESASINA GÖRE),
2-GEÇEN YILDAN ELİNDE TOHUM KALDIĞINI BEYAN EDEN ORTAKLARIMIZIN ÖNCEKİ İŞ YILINDA BEYAN ETTİĞİ EKİM ALANI VE ALDIĞI TOHUM MİKTARLARI KONTROL EDİLEREK FAZLA TOHUM MİKTARLARININ BU YILIN HESABINA DAHİL EDİLMESİ,
3-AKRABALIK BAĞI BULUNAN YADA MÜŞTEREK SENET YAPAN ORTAKLAR ARASINDA TOHUM ALIMLARININ TEK BİR ORTAĞIN ÜZERİNDEN YAPILMASI DURUMUNDA SÖZ KONUSU ORTAKLARININ TOPLAM EKİM ALANLARI İLE TOPLAM ALINAN TOHUM MİKTARLARININ BİRLİKTE DEĞERLENDİREREK %50 TOHUM TEDARİK KRİTERİNİN BU ŞEKİLDE ARANMASI,
4-HİÇ TOHUM ALMAYAN VEYA EKİM ALANI 1 TORBA TOHUMUN EKİM ALANINDAN KÜÇÜK OLAN ORTAKLARIN AZAMİ 5 TONA KADAR REKOLTE BEYAN EDECEKLERİ,

 

TÜM ORTAKLARIMIZA DİKKAT EDİLMESİ KONUSUNDA ÖNEMLE DUYURULUR.

 

S.S.590 SAYILI PEHLİVANKÖY
YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ 
KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU

 

 

 

 

 

Kooperatifimizin 2017/2018 İş yılı Olağan Genel Kurulu 17.11.2018 Cumartesi günü geniş bir katılımla gerçekleşmiştir.Tüm Ortaklarımıza hayırlı olmasını dileriz.

 

IMG 3009 

IKXB7178 

 

   İLAN 

            S.S. 590 Sayılı Pehlivanköy Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinden. 

            Kooperatifimizin 2017/2018 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.11.2018 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat: 10:30’ da (Kazım Dirik Mah.Mehmetçik Sk.No:17 Pehlivanköy) adresinde bulunan Pehlivanköy Belediyesi Kapalı Düğün salonunda  yapılacaktır. 

            Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde, ikinci ve son toplantı Anasözleşme’nin 32’nci Maddesi doğrultusunda 25.11.2018 tarihine  rastlayan Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. 

            Katılma hakkına sahip ortakların aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirli gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur.

                                                                                 YÖNETİM KURULU

                                                  

           GÜNDEM

 1- Açılış ve Genel Kurul Divanı’nın teşkili  ( 1 Başkan 2 katip üye seçimi ).

2- Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı.

3- Yönetim Kurulu Çalışma Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının oya sunulması kapsamında, Bakanlığımızın 2018/1 Sayılı Genelgesi doğrultusunda oluşturulan inceleme komisyonunca hazırlanan,

 1. 2012/2013 iş yılına ait raporun okunması ve oylanması,
 2. 2013/2014 iş yılına ait raporun okunması ve oylanması,
 3. 2014/2015 iş yılına ait raporun okunması ve oylanması,
 4. 2015/2016 iş yılına ait raporun okunması ve oylanması,
 5. 2016/2017 iş yılına ait raporun okunması ve oylanması,

4- 2017/2018 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi.

5- Bakanlığımızın 2018/1 Sayılı Genelgesi doğrultusunda oluşturulan inceleme komisyonunca hazırlanan 01.08.2017-31.07.2018 dönemine ait raporun okunması ve oylanması.

6- 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 ve 2017/2018 iş yılları Yönetim Kurulu Çalışma Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının ayrı ayrı oya sunulması.

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, bu kapsamda;

a- 01.08.2012-31.07.2013 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

b- 01.08.2013-31.07.2014 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

c- 01.08.2014-31.07.2015 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

d- 01.08.2015-31.07.2016 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

e- 01.08.2016-31.07.2017 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

f- 01.08.2017-31.07.2018 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

8- Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerine 2018/2019 iş yılında ödenecek olan huzur hakkı ve harcırah tutarlarının belirlenmesi ve karara bağlanması.

9- Birlik Anasözleşmesi’nin 68’inci ve Kooperatif Anasözleşmesi’nin 67’nci Maddelerine istinaden; oluşabilecek kardan Birlik genel kurullarında alınacak karar doğrultusunda 2017/2018 iş yılı risturnlarının dağıtılması ve esasları hakkında kooperatif yönetim kuruluna yetki verilebilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanabilmesi.

10- Birliğin belirlediği ilke ve esaslar dikkate alınarak hazırlanmış olan kısa, orta ve uzun vadeli çalışma politikaları ve stratejisi ile bunun uygulanmasına yönelik 2018/2019 iş yılı, yıllık çalışma programı ve tahmini bütçesinin okunması, incelenerek müzakeresi ve karara bağlanmak üzere oya sunulması.

 11- Bakanlığımızın 2018/4 Sayılı Genelgesine istinaden, Kooperatif Yönetim Kurulunca genel kurulların 2 yılda bir birleştirilerek yapılabilmesine yönelik hazırlanan önergenin görüşülüp karara bağlanabilmesi.

12- 11’inci maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerine 2019/2020 iş yılında ödenecek olan huzur hakkı ve harcırah tutarlarının belirlenmesi ve karara bağlanması.

13- 11’inci maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda Birlik Anasözleşmesi’nin 68’inci ve Kooperatif Anasözleşmesi’nin 67’nci Maddelerine istinaden; oluşabilecek kardan Birlik genel kurullarında alınacak karar doğrultusunda 2018/2019 iş yılı risturnlarının dağıtılması ve esasları hakkında kooperatif yönetim kuruluna yetki verilebilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanabilmesi. 

14- 11’inci maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda 2019/2020 iş yılı tahmini bütçesinin okunması, incelenerek müzakeresi ve karara bağlanmak üzere oya sunulması.

15- 2018/2019 ve 11’inci maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda 2019/2020 hesap dönemlerine ait denetçilerin belirlenmesi.

16- Gayrimenkul alım satımının karara bağlanması.

17- İmalat inşaat işlerinin karara bağlanması.

18- Tasnif Kurulunun teşkili.

19- Yönetim Kurulu üyeliklerine 4 asil ve 4 yedek üyenin gizli oyla seçimi. ( 4 yıllık süre için)

20- Birlik Genel Kurulunda kooperatifi temsil edecek asil ve yedek kooperatif temsilcilerinin gizli oyla seçimi ( 4 yıllık süre için)

21- Dilek temenniler ve kapanış.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.S.590 SAYILI PEHLİVANKÖY YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ 

KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI'NDAN;

    KOOPERATİFİMİZCE 2018 YILI AYÇİÇEK REKOLTE BEYANNAMESİ ALIM

İŞLEMLERİNE 15 MAYIS 2018 TARİHİ İTİBARİ İLE BAŞLANMIŞ OLUP, 

15 TEMMUZ 2018   TARİHİNE KADAR DEVAM EDİLECEKTİR.     

     ORTAKLARIMIZIN MAĞDUR OLMAMALARI İÇİN,

2018 YILINA AİT İL VEYA  İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÇKS

BELGELERİNİ  ALIP, KOOPERATİFİMİZ HİZMET BİNASINA    EN GEÇ

15  TEMMUZ 2018 MESAİ  BİTİMİNE KADAR  GELEREK REKOLTE

BEYANLARINI VERMELERİ GEREKMEKTEDİR.

SAYIN ORTAKLARIMIZA önemle duyurulur ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL KURUL İLANI

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
EDİRNE
Birliğimizin 2016/2017 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.01.2018 tarihine rastlayan
Cumartesi günü saat 10.00’da Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda yapılacaktır.
Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı Anasözleşme’nin
27’nci ve 31’inci maddeleri hükümlerine göre 28.01.2018 tarihine rastlayan Pazar günü saat
10.00’da Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda yapılacaktır.
Sayın Temsilcilerin aşağıdaki Gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere
belirli gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1- Açılış ve Genel Kurul Divanı’nın teşkili,
2- Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı,
3- 2016/2017 iş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının
okunması, incelenerek müzakeresi,
4- 2016/2017 dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşunca hazırlanan raporun görüşülüp,
karara bağlanması,
5- 2016/2017 iş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının oya
sunulması, Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulca ibra edilmesi,
6- 2017/2018 iş yılı Bütçe ve Yıllık Çalışma Programının görüşülmesi ve karara bağlanması,
7- Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur hakkı ile harcırah tutarlarının
görüşülerek karara bağlanması ve Genel Müdüre ödenecek aylık ücret ile diğer parasal haklar ile
ilgili genel kurula bilgi verilmesi,
8- Birlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla: Birlik fonlarının kullanılması, kredi alma,
ipotek işlemleri, kredi kullandırma, Kooperatiflere hizmet bedeli ödenmesi, birlik mamullerinin
satışı, şirket kurma ve kurulu şirketlere ortak olma, alım satım faaliyetlerinde bulunma v.b. gibi
konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanması,
9- Yönetim kurulunca hazırlanmış olan “İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde” yapılacak
değişikliklere ait raporun görüşülüp karara bağlanması,
10- Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Şirketi kurulması ve Tarım Ürünleri Lisanslı
Depoculuk İşletmesi kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki
verilmesi hususlarına ait hazırlanan raporun görüşülerek karara bağlanması,
11- Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün
niteliğinin, yerinin ve azami fiyatının, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatının belirlenmesi,
12- İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma yönteminin belirlenmesi,
13- Entegre Tesislerimiz ile Karacabey Yağ Fabrikamıza 2017/2018 iş yılında yapılacak
yatırımlarla ilgili hazırlanan raporların görüşülmesi ve karara bağlanması,
14- Kooperatiflerimizde 2017/2018 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporun
görüşülmesi ve karara bağlanması,
15- Bağımsız denetlemeyi yapacak kuruluşun belirlenmesi,
16- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Makamı’nın 29.12.2016 tarih, 21086960 sayılı onayı ile
Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmesi’nin bazı maddelerinde yapılan değişiklikler
hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
17- Dilek ve temenniler, kapanış.

 

 

 

 

 

 

 

S.S. 590 Sayılı Pehlivanköy Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinden.

Kooperatifimizin 2016/2017 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.11.2017 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat: 10:30' da Kooperatifimiz Hizmet Binasında yapılacaktır. (Kazım Dirik Mah.Ecz.M.Tuna Cad.No:3A/A PEHLİVANKÖY)
Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde, ikinci ve son toplantı Anasözleşme'nin 32. maddesi doğrultusunda 26.11.2017 tarihine rastlayan Pazar günü aynı saatte Pehlivanköy Halk Eğitim Merkezi Konferans salonunda yapılacaktır. (Kazım Dirik Mah.Edirne Cad.No:9 PEHLİVANKÖY)
Katılma hakkına sahip ortakların aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirli gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur.

YÖNETİM KURULU

                                                     

      GÜNDEM

 

1- Açılış ve Genel Kurul Divanı’nın teşkili  ( 1 Başkan 2 katip üye seçimi ).

2- Atatürk ve aziz şehitlerimiz için saygı duruşu, istiklal marşı.

3- Yönetim Kurulu Çalışma Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi oya sunulması bu kapsamda,

 1. Bakanlığın 8 Ekim 2013 tarihli ve 2013/7 sayılı genelgesi ve T.T.K. 397 maddesi hükmü uyarınca henüz denetlenmemiş 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 ve 2015/2016 iş yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının müzakeresi ve oya sunulmasının tekrar geriye bırakılması.
 2.  Aynı kanun ve genelge hükümleri uyarınca 2016/2017 iş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının incelenmesi, müzakeresi ile oya sunulmasının geriye bırakılması.
 3. Anasözleşmenin 67. maddesinin a ve b fıkralarındaki hususların görüşülüp karara bağlanması.
 4. 4- Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi bu kapsamda,
 1. İlgili kanun ve genelge hükümleri doğrultusunda henüz denetlenmemiş                    01.08.2012-31.07.2013,01.08.2013-31.07.2014,01.08.2014-31.07.2015 ve  01.08.2015-31.07.2016 dönemlerine ait ibrasının tekrar geriye bırakılması.
 2. İlgili kanun ve genelge hükümleri doğrultusunda henüz denetlenmemiş   01.08.2016-31.07.2017 dönemine ait ibrasının geriye bırakılması.

5- Birliğin belirlediği ilke ve esaslar dikkate alınarak hazırlanmış olan kısa, orta, uzun vadeli çalışma politikaları ve stratejisi ile bunun uygulanmasına yönelik 2017/2018 iş yılı yıllık çalışma programı ve bütçesinin okunması, incelenerek müzakeresi ve karara bağlanmak üzere oya sunulması.

6- Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur hakkı ile harcırah tutarlarının belirlenmesi ve karara bağlanması.

7- Gayrimenkul alım satımının karara bağlanması.

8- İmalat inşaat işlerinin karara bağlanması.

9- 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016-2017 ve 2017-2018 hesap dönemlerine ait T.T.K. 397. maddesi hükümleri uyarınca denetçilerin belirlenmesi.

10- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Makamı’nın 29.12.2016 tarih, 21086960 sayılı onayı ile Tarım Satış Kooperatifleri Örnek Anasözleşmesi’nin bazı maddelerinde yapılan değişiklikler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.

11- Dilek temenniler ve kapanış.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.S.590 SAYILI PEHLİVANKÖY YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ 

KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI'NDAN;

    KOOPERATİFİMİZCE 2017 YILI AYÇİÇEK REKOLTE BEYANNAMESİ ALIM

İŞLEMLERİNE 15 MAYIS 2017 TARİHİ İTİBARİ İLE BAŞLANMIŞ OLUP, 

15 TEMMUZ 2017   TARİHİNE KADAR DEVAM EDİLECEKTİR.     

     ORTAKLARIMIZIN MAĞDUR OLMAMALARI İÇİN,

2017 YILINA AİT İL VEYA  İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÇKS

BELGELERİNİ  ALIP, KOOPERATİFİMİZ HİZMET BİNASINA    EN GEÇ

15  TEMMUZ 2017 MESAİ  BİTİMİNE KADAR  GELEREK REKOLTE

BEYANLARINI VERMELERİ GEREKMEKTEDİR.

SAYIN ORTAKLARIMIZA önemle duyurulur ...

 

TRAKYA BİRLİK'TEN BİR YENİLİK DAHA.

BİRLİĞİMİZCE ÜRETİLEN KARMA YEM ÇEŞİTLERİMİZE AS YEM SÜT VE AS YEM BESİ YEMİ EKLENEREK SİZ DEĞERLİ ÜRETİCİLERİMİZİN KULLANIMINA SUNULMUŞTUR.

ASYEM SÜT : Süt sığırlarında sağım dönemlerinin 2.döneminde (70-140.gün) ve 3.dönemlerinde (140-305.gün) kullanılması tavsiye edilir.

ASYEM BESİ : Besiye alınan dana ve tosunların beslenmesinde kullanılır.

 

 

 

 

 

 

ÜST YÖNETİM KURULUMUZUN ve GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN KOOPERATİFİMİZİ ZİYARETİ 29.12.2016

FB IMG 1483537639107 

 

 

 

 

BİRLİĞİMİZ 50.YAŞINDA

50. yılımızda; 50.000 fidanı toprakla buluşturuyoruz.Ayrıca ortaklarımıza köy köy ve de tek tek şilt ve fidanlarımızı ulaştırıyoruz...

 

FB IMG 1483537665392

FB IMG 1483537591553

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLAN

S.S. 590 Sayılı PEHLİVANKÖY Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinden.

S.S. 590 Sayılı Pehlivanköy Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinden.
Kooperatifimiz 2015/2016 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.11.2016 tarihine rastlayan Cuma günü, saat: 10:30' da Kooperatifimiz Hizmet Binasında yapılacaktır.
Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde, ikinci ve son toplantı Anasözleşme'nin 32. maddesi doğrultusunda 26.11.2016 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Katılma hakkına sahip ortakların aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirli gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur.


YÖNETİM KURULU


GÜNDEM


1- Açılış ve Genel Kurul Divanı'nın teşkili ( 1 Başkan 2 katip üye seçimi ).
2- Atatürk ve aziz şehitlerimiz için saygı duruşu, istiklal marşı.
3- Yönetim Kurulu çalışma raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi oya sunulması bu kapsamda,
a. Bakanlığın 8 Ekim 2013 tarihli ve 2013/7 sayılı genelgesi ve T.T.K. 397 maddesi hükmü uyarınca henüz denetlenmemiş 2012/2013, 2013/2014 ve 2014/2015 iş yılları Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Bilanço ve Gelir tablolarının müzakeresi ve oya sunulmasının tekrar geriye bırakılması.
b. Aynı kanun ve genelge hükümleri uyarınca 2015/2016 iş yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Bilanço ve Gelir tablolarının incelenmesi, müzakeresi ile oya sunulmasının geriye bırakılması.
c. Anasözleşmenin 67. maddesinin a ve b fıkralarındaki hususların görüşülüp karara bağlanması.
4- Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi bu kapsamda,
a. İlgili kanun ve genelge hükümleri doğrultusunda henüz denetlenmemiş 01.08.2012-31.07.2013, 01.08.2013-31.07.2014 ve 01.08.2014-31.07.2015 dönemlerine ait ibrasının tekrar geriye bırakılması.
b. İlgili kanun ve genelge hükümleri doğrultusunda henüz denetlenmemiş 01.08.2015-31.07.2016 dönemine ait ibrasının geriye bırakılması.
5- Birliğin belirlediği ilke ve esaslar dikkate alınarak hazırlanmış olan kısa, orta, uzun vadeli çalışma politikaları ve stratejisi ile bunun uygulanmasına yönelik 2016/2017 iş yılı yıllık çalışma programı ve bütçesinin okunması, incelenerek müzakeresi ve karara bağlanmak üzere oya sunulması.
6- Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur hakkı ile harcırah tutarlarının belirlenmesi ve karara bağlanması.
7- Gayrimenkul alım satımının karara bağlanması.
8- İmalat inşaat işlerinin karara bağlanması.
9- 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 ve 2016-2017 hesap dönemlerine ait T.T.K. 397 maddesi hükümleri uyarınca denetçilerin belirlenmesi.
10- Dilek temenniler ve kapanış.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SS 590 SAYILI Pehlivanköy YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ 

KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI'NDAN;

     KOOPERATİFİMİZCE 2016 YILI AYÇİÇEK REKOLTE beyannamesi ALIM

İŞLEMLERİNE 15 MAYIS 2016   TARİHİ itibari İLE BAŞLANMIŞ OLUP, 

15 TEMMUZ 2016   Tarihine KADAR DEVAM EDİLECEKTİR.     

     ORTAKLARIMIZIN mağdur OLMAMALARI İÇİN,

2016 Yılına AİT İL VEYA  İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÇKS

BELGELERİNİ  alip, KOOPERATİFİMİZ HİZMET BİNASINA    EN GEC

15  TEMMUZ mesai  BİTİMİNE KADAR  GELEREK REKOLTE BEYANLARINI

VERMELERİ Gerekmektedir.

SAYIN ORTAKLARIMIZA önemle duyurulur ...

 

 

 

Üst Yönetim Kurulumuzun, Genel Müdürümüzün Kooperatifimizi ziyareti. 06.01.2016

Uestynt2016

 

Kooperatifimizin 2014/2015 İşyılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.11.2015 tarihinde yapılmıştır.

IMG 20151128 WA0000

  

 

2013 Yılı Genel Kurul 2014Iş Toplantı salonumuz 

İLAN

S.S. 590 Sayılı PEHLİVANKÖY Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinden.


Kooperatifimiz 2014/2015 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.11.2015 tarihine rastlayan Cuma günü, saat 10:30' da Kooperatifimiz Hizmet Binasında yapılacaktır.


Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde, ikinci ve son toplantı Anasözleşme'nin 32. Maddesi doğrultusunda 28.11.2015 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

                                                                                         YÖNETİM KURULU

SS 590 SAYILI Pehlivanköy YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ 

KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI'NDAN;

     KOOPERATİFİMİZCE 2015 YILI AYÇİÇEK REKOLTE beyannamesi ALIM

İŞLEMLERİNE 15 MAYIS 2015   TARİHİ itibari İLE BAŞLANMIŞ OLUP, 

15 TEMMUZ 2015   Tarihine KADAR DEVAM EDİLECEKTİR.     

     ORTAKLARIMIZIN mağdur OLMAMALARI İÇİN,

2015 Yılına AİT İL VEYA  İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÇKS

BELGELERİNİ  alip, KOOPERATİFİMİZ HİZMET BİNASINA    EN GEC

15  TEMMUZ mesai  BİTİMİNE KADAR  GELEREK REKOLTE BEYANLARINI

VERMELERİ Gerekmektedir.

SAYIN ORTAKLARIMIZA önemle duyurulur ...

 

 İLÇEMİZDE BİR İLK

14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADIK ...

Çiftçiler Günü (5) 

Ortaklarımızın üreticilerimizin tum ziyaretinde 14 Mayıs Dünya Çifçiler Günü 'nü Kutlar, bereketli kazançlı Bir yıl geçirmesini dileriz bol ve ...

Diğer Fotoğraflar Için tıklayınız ... 

  

ÜST YÖNETİM KURULUMUZUN GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN KOOPERATİFİMİZİ Ziyareti VE

Üst Yönetim Kurulumuzun kooperatifimizi ziyareti

Diğer Fotoğraflar Için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

G

GENEL KURULUMUZU 2013-2014 İŞYILI, 2014/11/22 TARİHİNDE YAPMIŞ BULUNMAKTAYIZ olağan.
2013-2014 işyılı genel kurulumuz
         
            Olağan Genel kurulumuzda, Kooperatifimizin 2013-2014 işyılı Faaliyetleri ile durum Degerlendirmesi ziyaretinde 2014-2015 işyılı kooperatimizin gündeminde Olan konular görüşülüp Karara bağlanmıştır.
            Gündemdeki Konuların okunup Karara bağlanması Ardından ortaklarımızın oylaması sonucunda yönetim kurulu üyelerimiz birlik temsilcilerimiz Ettik belirlenmiştir. 
YÖNETİM KURULU Üyelerimiz
1. Yönetim Kurulu Başkanı: DURGUT ERSOY 
2. Yönetim Kurulu Başkan Vekili: SONER SELÇUK
3. Yönetim Kurulu Üyesi: HAYRETTİN DURAK
4. Yönetim Kurulu Üyesi: Ersoy SERT
KOOPERATİF TEMSİLCİLERİMİZ
1. ERKAN KURU
2. ŞEHAP GÜNER
3. ŞABAN ERSOY
4. MAHMUT GÜRLER
5. DURGUT ERSOY
6. HAKAN ENGİN

 105.PEHLİVANKÖY SONBAHAR PANAYIRIMIZDA;

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜR YARDIMCIMIZ SN.ELMAS Dursun'un  'un KATILIMIYLA İLK STANDIMIZI AÇTIK.

 Panayır foto

 ILK standımızı Kırklareli Valimiz   SN. MUSTAFA YAMAN 'da Ziyaret etti.

 Valimiz Sn.Mustafa YAMAN'ın standımızı Ziyareti

105.PEHLİVANKÖY SONBAHAR PANAYIRIMIZDA;

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜR YARDIMCIMIZ SN.ELMAS DURSUN   ALMAYA HAK KAZANAN ÜRETİCİMİZE PLAKETİNİ Verdi odul HAYVANCILIK TEŞVİK VE YARIŞMASINDA.

Genel Müdür Yrd.Sn.Elmas DURSUN Teşvik yarışmasında Plaket verdi

 

 Müşteri Hizmetleri Tüketici MÜDÜRÜMÜZ SN.HASAN Fidan 'IN

STANDIMIZI Ziyareti

              Müşteri hizmetleri Tüketici Müdürümüz Sn.Hasan FİDAN'ın standımızı Ziyareti

  Diğer Fotoğraflara Ulaşmak tıklayınız ... 

 

BİRLİĞİMİZ AYÇİÇEK ALIM FİYATLARINIAÇIKLAMIŞTIR 2014/05/09

Çiftçi Cicekler

 BİRLİĞİMİZ;

AYÇİÇEK ÖN ALIM (AVANS) FİYATI'NI

 % 50 Ham Yağ  ayçiçeği Tercih tıklayın oran   1415 TL / KG

% 45   Ham Yağ   ayçiçeği Tercih tıklayın oran   1322 TL / KG

% 40 Ham Yağ  rate Tercih ayçiçeği tıklayın     (STANDART):  1230 TL / KG

belirlemiştir Olarak.

TÜM ORTAKLARIMIZA HAYIRLI olmasini dileriz ...

 

 

 

ilk mübaya 

 İLK MÜBAYAAMIZ 16/08/2014 TARİHİNDE yapilmistir ...

         

          Kooperatifimizce 2014/2015 işyılı ayçiçeği mübayaa Hazırlıkları Pehlivanköy Merkez Alım Yeri Bıldırköy Alım Merkezlerinde Tamamlanmış Olup Ettik Ettik ;. İLK ayçiçeği mübayaası, Yeşilova Köyün'den Ortağımız A.Ş. SIM Express ZAMANDA  Yönetim Kurulu Başkanımız Durgut ERSOY'dan Merkez Alım yerimizde yapılmıştır.ilk mübayaa ettiğimiz Başlangıç ​​ayçiçeğinden dekara 318 kg. Yılın Yılın Yılın Çıkış% 45,52 hamyağ rate gerçekleştirilmiştir.

            A.Ş.'nin ortaklarımıza Yeni hasat sezonunun TÜM  üreticilerimize Bereketli A.Ş.  bol kazançlı Olmasını dileriz.

Fotoğraflar da da da da da Tıklayın TIKLAYINIZ ....