İletişim

   

GENEL KURUL İLANI

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ

KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

EDİRNE

 

          Birliğimizin 2022/2023 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10/01/2024 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10.30’ da Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda  yapılacaktır.

           Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı Anasözleşme’nin 27’nci ve 31’inci Maddeleri hükümlerine göre 18/01/2024 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10.30’ da Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda yapılacaktır.

           Sayın Temsilcilerin aşağıdaki Gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirli gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur.                                                                                                             

                                                                                                YÖNETİM  KURULU

  GÜNDEM

 

1- Açılış ve Genel Kurul Divanı’nın teşkili,  

2- Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı, 

3- 2022/2023 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi,

4- 2022/2023 dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşunca hazırlanan raporun görüşülüp, karara bağlanması,

5- 2022/2023 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir Tablolarının oya sunulması, Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulca ibra edilmesi ve 2022/2023 iş yılı faaliyetleri neticesinin karara bağlanması, 

6- 2023/2024 iş yılı Bütçe ve Yıllık Çalışma Programının görüşülmesi ve karara bağlanması,

7- Birliğin kısa-orta ve uzun vadeli çalışma politika ve stratejilerini ihtiva eden Trakya Birlik 2033 Strateji Belgesinin görüşülerek karara bağlanması,

8- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün 29.12.2022 tarih, E-95330207-251.02-00081414839 2022/5 sayılı genelgesine istinaden, Bakanlıkça hazırlanarak Birliğimiz Yönetim Kurulu kararıyla intibakı sağlanan ve tescili gerçekleştirilen Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmesi’nin Genel Kurul’un bilgisine sunulması,

9- Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur hakkı ile harcırah tutarlarının görüşülerek karara bağlanması ve Genel Müdür’e ödenecek aylık ücret ile diğer parasal haklar ile ilgili Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

10- Birlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla: Birlik fonlarının kullanılması, kredi alma, ipotek işlemleri, kredi kullandırma, Kooperatiflere hizmet bedeli ödenmesi, birlik mamullerinin satışı, şirket kurma ve kurulu şirketlere ortak olma, alım satım faaliyetlerinde bulunma vb. konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanması,

11- Yönetim kurulunca hazırlanmış olan “İnsan Kaynakları” ve “Satınalma” Yönetmeliklerinde yapılacak değişikliklere ait raporların görüşülerek karara bağlanması,

12- Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Şirketi kurulması ve Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk İşletmesi kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususlarına ait hazırlanan raporun görüşülerek karara bağlanması,

13- Gayrimenkul alım ve satım işlerinin BirliğimizSatınalma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda karara bağlanması,

14- İmalat ve inşaat işlerinin Birliğimiz Satınalma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda karara bağlanması,

15- Entegre Tesislerimiz ile Karacabey Yağ Fabrikamıza 2023/2024 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporların görüşülmesi ve karara bağlanması,

16- Kooperatiflerimizde 2023/2024 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporun görüşülmesi ve karara bağlanması,

17- Bağımsız denetlemeyi yapacak kuruluşun ve denetçi ücretinin belirlenmesi,

18- Dilek ve temenniler, kapanış.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 İLAN 

S.S.590 SAYILI PEHLİVANKÖY YAĞLI TOHUMLAR 

TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ  

      Kooperatifimizin 2023-2024 iş yılında Pehlivanköy Merkez ve Bıldırköy daimi alım merkezlerinde mübaya edilecek ürünler; Ayçiçeği, Buğday,  Arpa, Tritikale, Yulaf ile kooperatif deposuna gelen her türlü levazım ve ihtiyaç maddelerinin ( Fenni Yem, Küspe, Kimyevi Gübre, Rafine Yağ, Margarin,Tohumluk Ayçiçek, Tohumluk Hububat, Zirai ilaç, Market malları, Kömür v.s.) Hamaliye işleri  teklif toplanmak suretiyle yapılacaktır.

     Bu nedenle;

1-Teklif sahiplerinin vereceği teklifteki fiyat 1 yıl geçerli olacaktır.

2- Teklif sahiplerinin daha önce hamaliye işi yapmış olmaları ve bunu belge ile belgelemeleri gerekmektedir.

3-Teklif sahipleri tekliflerini en geç 11.08.2023 tarih saat 10;30 a kadar verecektir.

4-Gecici teminat 3.000.00 TL olup, tekliflerin değerlendirilmesi neticesi işi alan hammaliye mütaahidi ile 1 yıllık sözleşme yapılacak ve 12.000.00 TL tutarında  nakit olarak kesin teminat alınacaktır.

5- Bu işe ait şartname Kooperatifimizden ücretsiz temin edilebilir.

6- Tekliflerin değerlendirilmesi 11.08.2023 günü  saat 11:00 de Kooperatifimiz ihale komisyonunca yapılacaktır.

7- İhale 2886 sayılı Devlet İhale kanununa bağlı değildir. Kooperatif komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta, iptal etmekte, kısmen yapmakta ya da dilediğine vermekte serbesttir.

İlanen duyurulur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.S.590 SAYILI PEHLİVANKÖY YAĞLI TOHUMLAR 

TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

DUYURULUR

Kooperatifimizce 2023 yılı ayçiçek rekolte beyannamesi alım işlemleri 01 Haziran 2023 tarihi itibari ile başlamış olup, 25 temmuz 2023 tarihine kadar devam edecektir.

Ortaklarımızın mağdur olmamaları için,2023 yılına ait il veya ilçe tarım müdürlüğü'nden Çks belgelerini alıp,kooperatifimiz hizmet binasına gelerek rekolte beyanlarını vermeleri gerekmektedir.

Not: Yeni ortak olacak üreticilerin ise 25 Temmuz 2023 tarihine kadar ortaklık belgelerini kooperatifimize teslim etmeleri gerekmektedir.Aksi takdirde ortaklık kabul işlemleri gerçekleştirilemeyecektir.

SAYIN ORTAKLARIMIZA ÖNEMLE DUYURULUR.

                                                                                       

                                                                                             Yönetim Kurulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL KURUL İLANI

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

EDİRNE   

       Birliğimizin 2021/2022 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11/01/2023 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10.30’da Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda yapılacaktır.

     Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı Anasözleşme’nin 27’nci ve 31’inci Maddeleri hükümlerine göre 19/01/2023 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10.30’da Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda yapılacaktır.

       Sayın Temsilcilerin aşağıdaki Gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirli gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur.

                                                                                                                                             YÖNETİM KURULU

                                                          

                            GÜNDEM

1- Açılış ve Genel Kurul Divanı’nın teşkili,

2- Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı,

3- 2021/2022 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi,

4- 2021/2022 dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşunca hazırlanan raporun görüşülüp, karara bağlanması,

5- 2021/2022 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir Tablolarının oya sunulması, Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulca ibra edilmesi ve 2021/2022 iş yılı faaliyetleri neticesinde oluşan karın dağıtımı ile 2016/2017 iş yılı ortak dışı işlemlerden doğan gelir-gider müspet farkının dağıtım esaslarının oya sunulması,

6- 2022/2023 iş yılı Bütçe ve Yıllık Çalışma Programının görüşülmesi ve karara bağlanması,

7- Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur hakkı ile harcırah tutarlarının görüşülerek karara bağlanması ve Genel Müdüre ödenecek aylık ücret ile diğer parasal haklar ile ilgili genel kurula bilgi verilmesi.

8- Birlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla: Birlik fonlarının kullanılması, kredi alma, ipotek işlemleri, kredi kullandırma, Kooperatiflere hizmet bedeli ödenmesi, birlik mamullerinin satışı, şirket kurma ve kurulu şirketlere ortak olma, alım satım faaliyetlerinde bulunma vb. gibi konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanması,

9- Yönetim kurulunca hazırlanmış olan “Hukuk Müşavirliği”, “İnsan Kaynakları” ve “Satınalma” Yönetmeliklerinde yapılacak değişikliklere ait raporların görüşülerek karara bağlanması,

10- Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Şirketi kurulması ve Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk İşletmesi kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususlarına ait hazırlanan raporun görüşülerek karara bağlanması,

11- Gayrimenkul alım ve satım işlerinin Birliğimiz Satınalma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda karara bağlanması,

12- İmalat ve inşaat işlerinin Birliğimiz Satınalma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda karara bağlanması,

13- Entegre Tesislerimiz ile Karacabey Yağ Fabrikamıza 2022/2023 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporların görüşülmesi ve karara bağlanması,

14- Kooperatiflerimizde 2022/2023 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporun görüşülmesi ve karara bağlanması,

15- Bakanlığımızca düzenlenen 22.06.2022 tarihli ve 350-C/03 sayılı inceleme raporunun görüşülerek karara bağlanması,

16- Bağımsız denetlemeyi yapacak kuruluşun belirlenmesi,

17- Genel kurulda seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi,

18- Tasnif Kurulunun teşkili.

19- Belirlenen süre ve sayı dâhilinde Yönetim Kurulu Üyeliklerine asıl ve yedek üyenin gizli oyla seçimi.

20- Dilek ve temenniler, kapanış.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLAN

 

   S.S. 590   Sayılı Pehlivanköy Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinden. 

            Kooperatifimizin birleştirilerek yapılacak olan 2020/2021 ve 2021/2022 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.11.2022 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat: 10:30’ da (Kazım Dirik Mah. Mehmetçik Sk. No:17 Pehlivanköy adresinde bulunan) Pehlivanköy Belediyesi Kapalı Düğün  salonunda yapılacaktır. 

            Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde, ikinci ve son toplantı Anasözleşme’nin 32’nci Maddesi doğrultusunda 20.11.2022 tarihine  rastlayan Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. 

            Katılma hakkına sahip ortakların aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirli gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur.

 

                                                                                                 YÖNETİM KURULU

            GÜNDEM

1- Açılış ve Genel Kurul Divanı’nın teşkili  ( 1 Başkan 2 katip üye seçimi ).

 2- Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı. 

 3- Bakanlığımızın 2018/4 Sayılı Genelgesi doğrultusunda ertelenerek birleştirilen 2020/2021 iş yılına ait Yönetim Kurulu Çalışma Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi. 

4- 2021/2022 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi. 

5- Bakanlığımızın 2018/4 Sayılı Genelgesi doğrultusunda ertelenerek birleştirilen 2020/2021 iş yılına ait Bakanlığımızın 2018/1 Sayılı Genelgesine istinaden oluşturulan inceleme komisyonunca hazırlanan 01.08.2020-31.07.2021 dönemine ait raporun okunması ve oylanması. 

6- Bakanlığımızın 2018/1 Sayılı Genelgesi doğrultusunda oluşturulan inceleme komisyonunca hazırlanan 01.08.2021-31.07.2022 dönemine ait raporun okunması ve oylanması. 

7- Bakanlığımızın 2018/4 Sayılı Genelgesi doğrultusunda birleştirilen 2020/2021 ile 2021/2022 iş yılları Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir Tablolarının ayrı ayrı oya sunulması. 

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, bu kapsamda; 

a- 01.08.2020-31.07.2021 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 

b- 01.08.2021-31.07.2022 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 

9- Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerine 2022/2023 iş yılında ödenecek olan huzur hakkı ve harcırah tutarlarının belirlenmesi ve karara bağlanması. 

10- Birlik Anasözleşmesi’nin 68’inci ve Kooperatif Anasözleşmesi’nin 67’nci Maddelerine istinaden; Birliğimizce alınacak karar doğrultusunda Birliğimizin ortak dışı işlemlerinden elde ettiği gelir gider müspet farkından kooperatifimize gönderilecek tutar ile birlikte kooperatifimizin 2016/2017 iş yılı Ortak Dışı İşlemlerinden doğan gelir-gider müspet farkının dağıtımı ve esasları hakkında kooperatif yönetim kuruluna yetki verilebilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanabilmesi. 

11- Birliğin belirlediği ilke ve esaslar dikkate alınarak hazırlanmış olan kısa, orta ve uzun vadeli çalışma politikaları ve stratejisi ile bunun uygulanmasına yönelik 2022/2023 iş yılı, yıllık çalışma programı ve tahmini bütçesinin okunması, incelenerek müzakeresi ve karara bağlanmak üzere oya sunulması. 

12- Bakanlığımızın 2018/4 Sayılı Genelgesine istinaden, Kooperatif Yönetim Kurulunca genel kurulların 2 yılda bir birleştirilerek yapılabilmesine yönelik hazırlanan önergenin görüşülüp karara bağlanabilmesi. 

13- 12’nci maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerine 2023/2024 iş yılında ödenecek olan huzur hakkı ve harcırah tutarlarının belirlenmesi ve karara bağlanması. 

14- 12’nci maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda; Birlik Anasözleşmesi’nin 68’inci ve Kooperatif Anasözleşmesi’nin 67’nci Maddelerine istinaden; Birliğimizce alınacak karar doğrultusunda kooperatifimize gelebilecek risturn payı ile birlikte kooperatifimizin 2022/2023 iş yılı risturnlarının dağıtılabilmesi ve esasları hakkında kooperatif yönetim kuruluna yetki verilebilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanabilmesi.   

15- 12’nci maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda; Birlik Anasözleşmesi’nin 68’inci ve Kooperatif Anasözleşmesi’nin 67’nci Maddelerine istinaden; Birliğimizce alınacak karar doğrultusunda Birliğimizin ortak dışı işlemlerinden elde ettiği gelir gider müspet farkından kooperatifimize gelebilecek tutar ile birlikte kooperatifimizin 2017/2018 iş yılı Ortak Dışı İşlemlerinden doğan gelir-gider müspet farkının dağıtımı ve esasları hakkında kooperatif yönetim kuruluna yetki verilebilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanabilmesi. 

16- 12’nci maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda 2023/2024 iş yılı yıllık çalışma programı ve tahmini bütçesinin okunması, incelenerek müzakeresi ve karara bağlanmak üzere oya sunulması. 

17- 2022/2023 ve 12’nci maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda 2023/2024 hesap dönemlerine ait denetçilerin belirlenmesi.

 18- Gayrimenkul alım satımının karara bağlanması. 

19- İmalat inşaat işlerinin karara bağlanması. 

20- Tasnif Kurulunun teşkili. 

21- Yönetim Kurulu üyeliklerine 4 asıl ve 4 yedek üyenin gizli oyla seçimi. (4 yıllık süre için) 

22- Birlik Genel Kurulunda kooperatifi temsil edecek asıl ve yedek kooperatif temsilcilerinin gizli oyla seçimi (4 yıllık süre için) 

23- Dilek, temenniler ve kapanış.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  İ L A N  -

 S.S. 590 SAYILI  PEHLİVANKÖY YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI'NDAN

 

Kooperatifimizin 2022/2023 Hammaliye İhalesi; Hammaliye ihale şartnamesi dahilinde kapalı zarf usulü teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.

 

Hammaliye ihalesi ile ilgili son teklif verme süresi 09 Ağustos 2022 Salı Günü Saat 10:30'dur.

 

Alınan teklifler 09 Ağustos 2022 Salı Günü Saat 11:00'de Kooperatifimiz hizmet binasında Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilerek karara bağlanacaktır.

Hammaliye ihalesi ile ilgilenenlerin bu iş ile ilgili şartnameyi kooperatifimizden temin etmeleri mümkündür.

 

Kooperatifimiz 2886 Sayılı ihale kanununa tabi olmadığından , ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine dilediği bedelle vermekte serbesttir.

İlgililere önemle duyurulur.

 

                                              S.S.590 SAYILI PEHLİVANKÖY YAĞLI TOHUMLAR                                                                    TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

                                   Yönetim Kurulu

==========================================================================  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SAYIN ORTAKLARIMIZA DUYURULUR!

    

GENEL KURUL İLANI

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ
KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
EDİRNE


         Birliğimizin 2020/2021 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05/01/2022 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 11.00’de Edirne Mimar  Sinan Kapalı Spor Salonu’nda yapılacaktır.
      Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı Anasözleşme’nin 27’nci ve 31’inci Maddeleri hükümlerine göre 13/01/2022 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 11.00’de Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda yapılacaktır.
                   Sayın Temsilcilerin aşağıdaki Gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirli gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur.

                                                                                      YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1- Açılış ve Genel Kurul Divanı’nın teşkili,
2- Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı,
3- 2020/2021 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir
Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi,
4- 2020/2021 dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşunca hazırlanan raporun görüşülüp, karara bağlanması,
5- 2020/2021 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir
Tablolarının oya sunulması, Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulca ibra edilmesi ve 2020/2021 iş yılı faaliyetleri neticesinde oluşan karın dağıtımı ile 2015/2016 iş yılı ortak dışı işlemlerden doğan gelir-gider müspet farkının dağıtım esaslarının oya sunulması,
6- 2021/2022 iş yılı Bütçe ve Yıllık Çalışma Programının görüşülmesi ve karara bağlanması,
7- Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur hakkı ile harcırah tutarlarının görüşülerek karara bağlanması ve Genel Müdüre ödenecek aylık ücret ile diğer parasal haklar ile ilgili genel kurula bilgi verilmesi.
8- Birlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla: Birlik fonlarının kullanılması,
kredi alma, ipotek işlemleri, kredi kullandırma, Kooperatiflere hizmet bedeli ödenmesi, birlik mamullerinin satışı, şirket kurma ve kurulu şirketlere ortak olma, alım satım faaliyetlerinde bulunma vb. gibi konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanması,
9- Yönetim kurulunca hazırlanmış olan “Denetim ve Rehberlik Birimi
Başkanlığı”, “Hukuk Müşavirliği” “İnsan Kaynakları” ve “Satınalma”
Yönetmeliklerinde yapılacak değişikliklere ait raporların görüşülerek karara bağlanması,
10- Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Şirketi kurulması ve Tarım Ürünleri
Lisanslı Depoculuk İşletmesi kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususlarına ait hazırlanan raporun görüşülerek karara bağlanması,
11- Gayrimenkul alım ve satım işlerinin Birliğimiz Satınalma Yönetmeliği
hükümleri doğrultusunda karara bağlanması,
12- İmalat ve inşaat işlerinin Birliğimiz Satınalma Yönetmeliği hükümleri
doğrultusunda karara bağlanması,
13- Entegre Tesislerimiz ile Karacabey Yağ Fabrikamıza 2021/2022 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporların görüşülmesi ve karara bağlanması,
14- Kooperatiflerimizde 2021/2022 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili
hazırlanan raporun görüşülmesi ve karara bağlanması,
15- Bağımsız denetlemeyi yapacak kuruluşun belirlenmesi,
16- Dilek ve temenniler, kapanış.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL KURUL İLANI S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

EDİRNE

        Birliğimizin 2019/2020 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/03/2021 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 11.00’de Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda yapılacaktır.

        Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı Anasözleşme’nin 27’nci ve 31’inci Maddeleri hükümlerine göre 08/04/2021 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 11.00’de Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda yapılacaktır.

           Sayın Temsilcilerin aşağıdaki Gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirli gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur.

                                                                             YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1- Açılış ve Genel Kurul Divanı’nın teşkili,

2- Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı,

3- 2019/2020 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, faaliyetleri neticesinde oluşan kar-zararın dağıtımının görüşülmesi incelenerek müzakeresi,

4- 2019/2020 dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşunca hazırlanan raporun görüşülüp, karara bağlanması,

5- 2019/2020 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir Tabloları ile faaliyetleri neticesinde oluşan kar-zararın dağıtımının oya sunulması ve 2014/2015 iş yılı ortak dışı işlemlerden doğan gelir-gider müspet farkının dağıtım esaslarının oya sunulması, Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulca ibra edilmesi,

6- 2020/2021 iş yılı Bütçe ve Yıllık Çalışma Programının görüşülmesi ve karara bağlanması,

7- Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur hakkı ile harcırah tutarlarının görüşülerek karara bağlanması ve Genel Müdüre ödenecek aylık ücret ile diğer parasal haklar ile ilgili genel kurula bilgi verilmesi.

8- Birlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla: Birlik fonlarının kullanılması, kredi alma, ipotek işlemleri, kredi kullandırma, Kooperatiflere hizmet bedeli ödenmesi, birlik mamullerinin satışı, şirket kurma ve kurulu şirketlere ortak olma, alım satım faaliyetlerinde bulunma vb. gibi konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanması,

9- Yönetim kurulunca hazırlanmış olan “İnsan Kaynakları” ve “Satınalma” Yönetmeliklerinde yapılacak değişikliklere ait raporların görüşülerek karara bağlanması,

10- Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Şirketi kurulması ve Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk İşletmesi kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususlarına ait hazırlanan raporun görüşülerek karara bağlanması,

11- Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğinin, yerinin ve azami fiyatının, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatının belirlenmesi,

12- İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma yönteminin belirlenmesi,

13- Entegre Tesislerimiz ile Karacabey Yağ Fabrikamıza 2020/2021 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporların görüşülmesi ve karara bağlanması,

14- Kooperatiflerimizde 2020/2021 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporun görüşülmesi ve karara bağlanması,

15- Bağımsız denetlemeyi yapacak kuruluşun belirlenmesi,

16- Dilek ve temenniler, kapanış.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.S.590 SAYILI PEHLİVANKÖY YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ                         KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI'NDAN DUYURULUR
       

 Kooperatifimize ortak olup 2019 yılında ayçiçek ekimi yapmış ortaklarımız bizzat Kooperatife gelerek imza karşılığı 15 MAYIS - 15 TEMMUZ 2019 tarihleri arasında REKOLTE BEYANNAMESİ vermek mecburiyetindedir.

1.102 no'lu Genelgemiz,Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Anasözleşmesinin 59'uncu maddesi ve Tarım Satış Kooperatifi Anasözleşmesinin 57.ncı maddesi gereğince 15 TEMMUZ 2019 tarihine kadar REKOLTE BEYANNAMESİ vermeyen ortaklarımızın ayçiçekleri alınmayacaktır.

2.Kooperatifimize REKOLTE BEYANNAMESİ vermeyen ortaklarımız ayrıca Anasözleşmenin 23.nci maddesi gereğince Genel Kurula katılamaz ve idari organlarda görev alamazlar.

3.Kooperatifimize verilecek REKOLTE BEYANNAMELERİ ilk önce tahmini toplam ayçiçek üretimi;ondan sonrada Kooperatife bu üreteceği ürünün ne kadarını teslim edeceğini Kooperatife beyan edecektir.
4.Kooperatifimize Rekolte Beyannamesi verecek ortaklarımızın 2019 yılına ait ÇKS Belgesi ile müracaat etmesi gerekmektedir.

          Kooperatifimize kayıtlı bütün ortaklarımızın yukarıdaki hususlara önem vermeleri mutlak suretle 15 TEMMUZ 2019 tarihine kadar Kooperatife AYÇİÇEK REKOLTE BEYANNAMESİ vermeleri mecburidir.Bütün kayıtlı ortaklarımıza önemle duyurulur.

                                                YÖNETİM KURULU

 

TRAKYA BİRLİK'TEN
ÖNEMLİ DUYURU
KOOPERATİF ORTAKLARIMIZIN KURUMUNA OLAN AİDİYETLERİNİN, GÜÇLENDİRİLMESİ KOOPERATİFTEN TARIMSAL GİRDİ TEDARİK EDEN ORTAK SAYISININ ARTIRILARAK ORTAK EKONOMİK MENFAATLERİN KORUNMASI HUSUSUNDA KOOPERATİFİMİZE REKOLTE BEYANINDA BULUNACAK ORTAKLARIMIZIN ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİRECEKLERİ YAĞLIK AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİNE DÖNÜK EN TEMEL TARIMSAL GİRDİ OLAN TOHUMLUK AYÇİÇEK GİRDİSİ İLE İLGİLİ OLARAK;

2018/2019 İŞ YILI REKOLTE BEYAN DÖNEMİNDE ORTAKLARIMIZDAN YÖNETİM KURULUMUZCA BELİRLENEN AŞAĞIDAKİ KRİTERLER DİKKATE ALINARAK REKOLTE BEYANNAMESİ ALINACAKTIR.

1-ORTAKLARIMIZIN TOPLAM BEYAN EDECEĞİ AYÇİÇEK ÜRETİM ALANINA TEKABÜL EDEN AYÇİÇEK TOHUM MİKTARININ %50'SİNİN (YARISINI) KOOPERATİFİMİZDEN ALINMASI(1 TORBA 30 DEKAR ESASINA GÖRE),
2-GEÇEN YILDAN ELİNDE TOHUM KALDIĞINI BEYAN EDEN ORTAKLARIMIZIN ÖNCEKİ İŞ YILINDA BEYAN ETTİĞİ EKİM ALANI VE ALDIĞI TOHUM MİKTARLARI KONTROL EDİLEREK FAZLA TOHUM MİKTARLARININ BU YILIN HESABINA DAHİL EDİLMESİ,
3-AKRABALIK BAĞI BULUNAN YADA MÜŞTEREK SENET YAPAN ORTAKLAR ARASINDA TOHUM ALIMLARININ TEK BİR ORTAĞIN ÜZERİNDEN YAPILMASI DURUMUNDA SÖZ KONUSU ORTAKLARININ TOPLAM EKİM ALANLARI İLE TOPLAM ALINAN TOHUM MİKTARLARININ BİRLİKTE DEĞERLENDİREREK %50 TOHUM TEDARİK KRİTERİNİN BU ŞEKİLDE ARANMASI,
4-HİÇ TOHUM ALMAYAN VEYA EKİM ALANI 1 TORBA TOHUMUN EKİM ALANINDAN KÜÇÜK OLAN ORTAKLARIN AZAMİ 5 TONA KADAR REKOLTE BEYAN EDECEKLERİ,

 

TÜM ORTAKLARIMIZA DİKKAT EDİLMESİ KONUSUNDA ÖNEMLE DUYURULUR.

 

S.S.590 SAYILI PEHLİVANKÖY
YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ 
KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU

 

 

 

 

 

Kooperatifimizin 2017/2018 İş yılı Olağan Genel Kurulu 17.11.2018 Cumartesi günü geniş bir katılımla gerçekleşmiştir.Tüm Ortaklarımıza hayırlı olmasını dileriz.

 

IMG 3009 

IKXB7178 

 

   İLAN 

            S.S. 590 Sayılı Pehlivanköy Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinden. 

            Kooperatifimizin 2017/2018 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.11.2018 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat: 10:30’ da (Kazım Dirik Mah.Mehmetçik Sk.No:17 Pehlivanköy) adresinde bulunan Pehlivanköy Belediyesi Kapalı Düğün salonunda  yapılacaktır. 

            Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde, ikinci ve son toplantı Anasözleşme’nin 32’nci Maddesi doğrultusunda 25.11.2018 tarihine  rastlayan Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. 

            Katılma hakkına sahip ortakların aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirli gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur.

                                                                                 YÖNETİM KURULU

                                                  

           GÜNDEM

 1- Açılış ve Genel Kurul Divanı’nın teşkili  ( 1 Başkan 2 katip üye seçimi ).

2- Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı.

3- Yönetim Kurulu Çalışma Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının oya sunulması kapsamında, Bakanlığımızın 2018/1 Sayılı Genelgesi doğrultusunda oluşturulan inceleme komisyonunca hazırlanan,

 1. 2012/2013 iş yılına ait raporun okunması ve oylanması,
 2. 2013/2014 iş yılına ait raporun okunması ve oylanması,
 3. 2014/2015 iş yılına ait raporun okunması ve oylanması,
 4. 2015/2016 iş yılına ait raporun okunması ve oylanması,
 5. 2016/2017 iş yılına ait raporun okunması ve oylanması,

4- 2017/2018 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi.

5- Bakanlığımızın 2018/1 Sayılı Genelgesi doğrultusunda oluşturulan inceleme komisyonunca hazırlanan 01.08.2017-31.07.2018 dönemine ait raporun okunması ve oylanması.

6- 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 ve 2017/2018 iş yılları Yönetim Kurulu Çalışma Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının ayrı ayrı oya sunulması.

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, bu kapsamda;

a- 01.08.2012-31.07.2013 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

b- 01.08.2013-31.07.2014 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

c- 01.08.2014-31.07.2015 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

d- 01.08.2015-31.07.2016 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

e- 01.08.2016-31.07.2017 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

f- 01.08.2017-31.07.2018 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

8- Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerine 2018/2019 iş yılında ödenecek olan huzur hakkı ve harcırah tutarlarının belirlenmesi ve karara bağlanması.

9- Birlik Anasözleşmesi’nin 68’inci ve Kooperatif Anasözleşmesi’nin 67’nci Maddelerine istinaden; oluşabilecek kardan Birlik genel kurullarında alınacak karar doğrultusunda 2017/2018 iş yılı risturnlarının dağıtılması ve esasları hakkında kooperatif yönetim kuruluna yetki verilebilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanabilmesi.

10- Birliğin belirlediği ilke ve esaslar dikkate alınarak hazırlanmış olan kısa, orta ve uzun vadeli çalışma politikaları ve stratejisi ile bunun uygulanmasına yönelik 2018/2019 iş yılı, yıllık çalışma programı ve tahmini bütçesinin okunması, incelenerek müzakeresi ve karara bağlanmak üzere oya sunulması.

 11- Bakanlığımızın 2018/4 Sayılı Genelgesine istinaden, Kooperatif Yönetim Kurulunca genel kurulların 2 yılda bir birleştirilerek yapılabilmesine yönelik hazırlanan önergenin görüşülüp karara bağlanabilmesi.

12- 11’inci maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerine 2019/2020 iş yılında ödenecek olan huzur hakkı ve harcırah tutarlarının belirlenmesi ve karara bağlanması.

13- 11’inci maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda Birlik Anasözleşmesi’nin 68’inci ve Kooperatif Anasözleşmesi’nin 67’nci Maddelerine istinaden; oluşabilecek kardan Birlik genel kurullarında alınacak karar doğrultusunda 2018/2019 iş yılı risturnlarının dağıtılması ve esasları hakkında kooperatif yönetim kuruluna yetki verilebilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanabilmesi. 

14- 11’inci maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda 2019/2020 iş yılı tahmini bütçesinin okunması, incelenerek müzakeresi ve karara bağlanmak üzere oya sunulması.

15- 2018/2019 ve 11’inci maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda 2019/2020 hesap dönemlerine ait denetçilerin belirlenmesi.

16- Gayrimenkul alım satımının karara bağlanması.

17- İmalat inşaat işlerinin karara bağlanması.

18- Tasnif Kurulunun teşkili.

19- Yönetim Kurulu üyeliklerine 4 asil ve 4 yedek üyenin gizli oyla seçimi. ( 4 yıllık süre için)

20- Birlik Genel Kurulunda kooperatifi temsil edecek asil ve yedek kooperatif temsilcilerinin gizli oyla seçimi ( 4 yıllık süre için)

21- Dilek temenniler ve kapanış.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.S.590 SAYILI PEHLİVANKÖY YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ 

KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI'NDAN;

    KOOPERATİFİMİZCE 2018 YILI AYÇİÇEK REKOLTE BEYANNAMESİ ALIM

İŞLEMLERİNE 15 MAYIS 2018 TARİHİ İTİBARİ İLE BAŞLANMIŞ OLUP, 

15 TEMMUZ 2018   TARİHİNE KADAR DEVAM EDİLECEKTİR.     

     ORTAKLARIMIZIN MAĞDUR OLMAMALARI İÇİN,

2018 YILINA AİT İL VEYA  İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÇKS

BELGELERİNİ  ALIP, KOOPERATİFİMİZ HİZMET BİNASINA    EN GEÇ

15  TEMMUZ 2018 MESAİ  BİTİMİNE KADAR  GELEREK REKOLTE

BEYANLARINI VERMELERİ GEREKMEKTEDİR.

SAYIN ORTAKLARIMIZA önemle duyurulur ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL KURUL İLANI

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
EDİRNE
Birliğimizin 2016/2017 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.01.2018 tarihine rastlayan
Cumartesi günü saat 10.00’da Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda yapılacaktır.
Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı Anasözleşme’nin
27’nci ve 31’inci maddeleri hükümlerine göre 28.01.2018 tarihine rastlayan Pazar günü saat
10.00’da Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda yapılacaktır.
Sayın Temsilcilerin aşağıdaki Gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere
belirli gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1- Açılış ve Genel Kurul Divanı’nın teşkili,
2- Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı,
3- 2016/2017 iş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının
okunması, incelenerek müzakeresi,
4- 2016/2017 dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşunca hazırlanan raporun görüşülüp,
karara bağlanması,
5- 2016/2017 iş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının oya
sunulması, Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulca ibra edilmesi,
6- 2017/2018 iş yılı Bütçe ve Yıllık Çalışma Programının görüşülmesi ve karara bağlanması,
7- Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur hakkı ile harcırah tutarlarının
görüşülerek karara bağlanması ve Genel Müdüre ödenecek aylık ücret ile diğer parasal haklar ile
ilgili genel kurula bilgi verilmesi,
8- Birlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla: Birlik fonlarının kullanılması, kredi alma,
ipotek işlemleri, kredi kullandırma, Kooperatiflere hizmet bedeli ödenmesi, birlik mamullerinin
satışı, şirket kurma ve kurulu şirketlere ortak olma, alım satım faaliyetlerinde bulunma v.b. gibi
konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanması,
9- Yönetim kurulunca hazırlanmış olan “İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde” yapılacak
değişikliklere ait raporun görüşülüp karara bağlanması,
10- Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Şirketi kurulması ve Tarım Ürünleri Lisanslı
Depoculuk İşletmesi kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki
verilmesi hususlarına ait hazırlanan raporun görüşülerek karara bağlanması,
11- Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün
niteliğinin, yerinin ve azami fiyatının, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatının belirlenmesi,
12- İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma yönteminin belirlenmesi,
13- Entegre Tesislerimiz ile Karacabey Yağ Fabrikamıza 2017/2018 iş yılında yapılacak
yatırımlarla ilgili hazırlanan raporların görüşülmesi ve karara bağlanması,
14- Kooperatiflerimizde 2017/2018 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporun
görüşülmesi ve karara bağlanması,
15- Bağımsız denetlemeyi yapacak kuruluşun belirlenmesi,
16- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Makamı’nın 29.12.2016 tarih, 21086960 sayılı onayı ile
Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmesi’nin bazı maddelerinde yapılan değişiklikler
hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
17- Dilek ve temenniler, kapanış.

 

 

 

 

 

 

 

S.S. 590 Sayılı Pehlivanköy Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinden.

Kooperatifimizin 2016/2017 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.11.2017 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat: 10:30' da Kooperatifimiz Hizmet Binasında yapılacaktır. (Kazım Dirik Mah.Ecz.M.Tuna Cad.No:3A/A PEHLİVANKÖY)
Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde, ikinci ve son toplantı Anasözleşme'nin 32. maddesi doğrultusunda 26.11.2017 tarihine rastlayan Pazar günü aynı saatte Pehlivanköy Halk Eğitim Merkezi Konferans salonunda yapılacaktır. (Kazım Dirik Mah.Edirne Cad.No:9 PEHLİVANKÖY)
Katılma hakkına sahip ortakların aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirli gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur.

YÖNETİM KURULU

                                                     

      GÜNDEM

 

1- Açılış ve Genel Kurul Divanı’nın teşkili  ( 1 Başkan 2 katip üye seçimi ).

2- Atatürk ve aziz şehitlerimiz için saygı duruşu, istiklal marşı.

3- Yönetim Kurulu Çalışma Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi oya sunulması bu kapsamda,

 1. Bakanlığın 8 Ekim 2013 tarihli ve 2013/7 sayılı genelgesi ve T.T.K. 397 maddesi hükmü uyarınca henüz denetlenmemiş 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 ve 2015/2016 iş yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının müzakeresi ve oya sunulmasının tekrar geriye bırakılması.
 2.  Aynı kanun ve genelge hükümleri uyarınca 2016/2017 iş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının incelenmesi, müzakeresi ile oya sunulmasının geriye bırakılması.
 3. Anasözleşmenin 67. maddesinin a ve b fıkralarındaki hususların görüşülüp karara bağlanması.
 4. 4- Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi bu kapsamda,
 1. İlgili kanun ve genelge hükümleri doğrultusunda henüz denetlenmemiş                    01.08.2012-31.07.2013,01.08.2013-31.07.2014,01.08.2014-31.07.2015 ve  01.08.2015-31.07.2016 dönemlerine ait ibrasının tekrar geriye bırakılması.
 2. İlgili kanun ve genelge hükümleri doğrultusunda henüz denetlenmemiş   01.08.2016-31.07.2017 dönemine ait ibrasının geriye bırakılması.

5- Birliğin belirlediği ilke ve esaslar dikkate alınarak hazırlanmış olan kısa, orta, uzun vadeli çalışma politikaları ve stratejisi ile bunun uygulanmasına yönelik 2017/2018 iş yılı yıllık çalışma programı ve bütçesinin okunması, incelenerek müzakeresi ve karara bağlanmak üzere oya sunulması.

6- Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur hakkı ile harcırah tutarlarının belirlenmesi ve karara bağlanması.

7- Gayrimenkul alım satımının karara bağlanması.

8- İmalat inşaat işlerinin karara bağlanması.

9- 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016-2017 ve 2017-2018 hesap dönemlerine ait T.T.K. 397. maddesi hükümleri uyarınca denetçilerin belirlenmesi.

10- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Makamı’nın 29.12.2016 tarih, 21086960 sayılı onayı ile Tarım Satış Kooperatifleri Örnek Anasözleşmesi’nin bazı maddelerinde yapılan değişiklikler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.

11- Dilek temenniler ve kapanış.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.S.590 SAYILI PEHLİVANKÖY YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ 

KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI'NDAN;

    KOOPERATİFİMİZCE 2017 YILI AYÇİÇEK REKOLTE BEYANNAMESİ ALIM

İŞLEMLERİNE 15 MAYIS 2017 TARİHİ İTİBARİ İLE BAŞLANMIŞ OLUP, 

15 TEMMUZ 2017   TARİHİNE KADAR DEVAM EDİLECEKTİR.     

     ORTAKLARIMIZIN MAĞDUR OLMAMALARI İÇİN,

2017 YILINA AİT İL VEYA  İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÇKS

BELGELERİNİ  ALIP, KOOPERATİFİMİZ HİZMET BİNASINA    EN GEÇ

15  TEMMUZ 2017 MESAİ  BİTİMİNE KADAR  GELEREK REKOLTE

BEYANLARINI VERMELERİ GEREKMEKTEDİR.

SAYIN ORTAKLARIMIZA önemle duyurulur ...

 

TRAKYA BİRLİK'TEN BİR YENİLİK DAHA.

BİRLİĞİMİZCE ÜRETİLEN KARMA YEM ÇEŞİTLERİMİZE AS YEM SÜT VE AS YEM BESİ YEMİ EKLENEREK SİZ DEĞERLİ ÜRETİCİLERİMİZİN KULLANIMINA SUNULMUŞTUR.

ASYEM SÜT : Süt sığırlarında sağım dönemlerinin 2.döneminde (70-140.gün) ve 3.dönemlerinde (140-305.gün) kullanılması tavsiye edilir.

ASYEM BESİ : Besiye alınan dana ve tosunların beslenmesinde kullanılır.

 

 

 

 

 

 

ÜST YÖNETİM KURULUMUZUN ve GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN KOOPERATİFİMİZİ ZİYARETİ 29.12.2016

FB IMG 1483537639107 

 

 

 

 

BİRLİĞİMİZ 50.YAŞINDA

50. yılımızda; 50.000 fidanı toprakla buluşturuyoruz.Ayrıca ortaklarımıza köy köy ve de tek tek şilt ve fidanlarımızı ulaştırıyoruz...

 

FB IMG 1483537665392

FB IMG 1483537591553

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLAN

S.S. 590 Sayılı PEHLİVANKÖY Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinden.

S.S. 590 Sayılı Pehlivanköy Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinden.
Kooperatifimiz 2015/2016 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.11.2016 tarihine rastlayan Cuma günü, saat: 10:30' da Kooperatifimiz Hizmet Binasında yapılacaktır.
Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde, ikinci ve son toplantı Anasözleşme'nin 32. maddesi doğrultusunda 26.11.2016 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Katılma hakkına sahip ortakların aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirli gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur.


YÖNETİM KURULU


GÜNDEM


1- Açılış ve Genel Kurul Divanı'nın teşkili ( 1 Başkan 2 katip üye seçimi ).
2- Atatürk ve aziz şehitlerimiz için saygı duruşu, istiklal marşı.
3- Yönetim Kurulu çalışma raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi oya sunulması bu kapsamda,
a. Bakanlığın 8 Ekim 2013 tarihli ve 2013/7 sayılı genelgesi ve T.T.K. 397 maddesi hükmü uyarınca henüz denetlenmemiş 2012/2013, 2013/2014 ve 2014/2015 iş yılları Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Bilanço ve Gelir tablolarının müzakeresi ve oya sunulmasının tekrar geriye bırakılması.
b. Aynı kanun ve genelge hükümleri uyarınca 2015/2016 iş yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Bilanço ve Gelir tablolarının incelenmesi, müzakeresi ile oya sunulmasının geriye bırakılması.
c. Anasözleşmenin 67. maddesinin a ve b fıkralarındaki hususların görüşülüp karara bağlanması.
4- Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi bu kapsamda,
a. İlgili kanun ve genelge hükümleri doğrultusunda henüz denetlenmemiş 01.08.2012-31.07.2013, 01.08.2013-31.07.2014 ve 01.08.2014-31.07.2015 dönemlerine ait ibrasının tekrar geriye bırakılması.
b. İlgili kanun ve genelge hükümleri doğrultusunda henüz denetlenmemiş 01.08.2015-31.07.2016 dönemine ait ibrasının geriye bırakılması.
5- Birliğin belirlediği ilke ve esaslar dikkate alınarak hazırlanmış olan kısa, orta, uzun vadeli çalışma politikaları ve stratejisi ile bunun uygulanmasına yönelik 2016/2017 iş yılı yıllık çalışma programı ve bütçesinin okunması, incelenerek müzakeresi ve karara bağlanmak üzere oya sunulması.
6- Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur hakkı ile harcırah tutarlarının belirlenmesi ve karara bağlanması.
7- Gayrimenkul alım satımının karara bağlanması.
8- İmalat inşaat işlerinin karara bağlanması.
9- 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 ve 2016-2017 hesap dönemlerine ait T.T.K. 397 maddesi hükümleri uyarınca denetçilerin belirlenmesi.
10- Dilek temenniler ve kapanış.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SS 590 SAYILI Pehlivanköy YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ 

KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI'NDAN;

     KOOPERATİFİMİZCE 2016 YILI AYÇİÇEK REKOLTE beyannamesi ALIM

İŞLEMLERİNE 15 MAYIS 2016   TARİHİ itibari İLE BAŞLANMIŞ OLUP, 

15 TEMMUZ 2016   Tarihine KADAR DEVAM EDİLECEKTİR.     

     ORTAKLARIMIZIN mağdur OLMAMALARI İÇİN,

2016 Yılına AİT İL VEYA  İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÇKS

BELGELERİNİ  alip, KOOPERATİFİMİZ HİZMET BİNASINA    EN GEC

15  TEMMUZ mesai  BİTİMİNE KADAR  GELEREK REKOLTE BEYANLARINI

VERMELERİ Gerekmektedir.

SAYIN ORTAKLARIMIZA önemle duyurulur ...

 

 

 

Üst Yönetim Kurulumuzun, Genel Müdürümüzün Kooperatifimizi ziyareti. 06.01.2016

Uestynt2016

 

Kooperatifimizin 2014/2015 İşyılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.11.2015 tarihinde yapılmıştır.

IMG 20151128 WA0000

  

 

2013 Yılı Genel Kurul 2014Iş Toplantı salonumuz 

İLAN

S.S. 590 Sayılı PEHLİVANKÖY Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinden.


Kooperatifimiz 2014/2015 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.11.2015 tarihine rastlayan Cuma günü, saat 10:30' da Kooperatifimiz Hizmet Binasında yapılacaktır.


Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde, ikinci ve son toplantı Anasözleşme'nin 32. Maddesi doğrultusunda 28.11.2015 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

                                                                                         YÖNETİM KURULU

SS 590 SAYILI Pehlivanköy YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ 

KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI'NDAN;

     KOOPERATİFİMİZCE 2015 YILI AYÇİÇEK REKOLTE beyannamesi ALIM

İŞLEMLERİNE 15 MAYIS 2015   TARİHİ itibari İLE BAŞLANMIŞ OLUP, 

15 TEMMUZ 2015   Tarihine KADAR DEVAM EDİLECEKTİR.     

     ORTAKLARIMIZIN mağdur OLMAMALARI İÇİN,

2015 Yılına AİT İL VEYA  İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÇKS

BELGELERİNİ  alip, KOOPERATİFİMİZ HİZMET BİNASINA    EN GEC

15  TEMMUZ mesai  BİTİMİNE KADAR  GELEREK REKOLTE BEYANLARINI

VERMELERİ Gerekmektedir.

SAYIN ORTAKLARIMIZA önemle duyurulur ...

 

 İLÇEMİZDE BİR İLK

14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADIK ...

Çiftçiler Günü (5) 

Ortaklarımızın üreticilerimizin tum ziyaretinde 14 Mayıs Dünya Çifçiler Günü 'nü Kutlar, bereketli kazançlı Bir yıl geçirmesini dileriz bol ve ...

Diğer Fotoğraflar Için tıklayınız ... 

  

ÜST YÖNETİM KURULUMUZUN GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN KOOPERATİFİMİZİ Ziyareti VE

Üst Yönetim Kurulumuzun kooperatifimizi ziyareti

Diğer Fotoğraflar Için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

G

GENEL KURULUMUZU 2013-2014 İŞYILI, 2014/11/22 TARİHİNDE YAPMIŞ BULUNMAKTAYIZ olağan.
2013-2014 işyılı genel kurulumuz
         
            Olağan Genel kurulumuzda, Kooperatifimizin 2013-2014 işyılı Faaliyetleri ile durum Degerlendirmesi ziyaretinde 2014-2015 işyılı kooperatimizin gündeminde Olan konular görüşülüp Karara bağlanmıştır.
            Gündemdeki Konuların okunup Karara bağlanması Ardından ortaklarımızın oylaması sonucunda yönetim kurulu üyelerimiz birlik temsilcilerimiz Ettik belirlenmiştir. 
YÖNETİM KURULU Üyelerimiz
1.</