İletişim

 İLAN 

S.S.590 SAYILI PEHLİVANKÖY YAĞLI TOHUMLAR 

TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ  

       Kooperatifimizin 2023-2024 iş yılında Pehlivanköy Merkez ve Bıldırköy daimi alım merkezlerinde mübaya edilecek ürünler; Ayçiçeği, Buğday,  Arpa, Tritikale, Yulaf ile kooperatif deposuna gelen her türlü levazım ve ihtiyaç maddelerinin ( Fenni yem, Küspe, Kimyevi Gübre, Rafine Yağ, Margarin, Tohumluk Ayçiçek, Tohumluk Hububat, Zirai ilaç, Market malları, Kömür v.s.) Hamaliye işleri  teklif toplanmak suretiyle yapılacaktır.

      Bu nedenle;

1- Teklif sahiplerinin vereceği teklifteki fiyat 1 yıl geçerli olacaktır.

2- Teklif sahiplerinin daha önce hamaliye işi yapmış olmaları ve bunu belge ile belgelemeleri gerekmektedir.

3- Teklif sahipleri tekliflerini en geç 11.08.2023 tarih saat 10;30 a kadar verecektir.

4- Gecici teminat 3.000.00.- TL olup, tekliflerin değerlendirilmesi neticesi işi alan hammaliye mütaahidi ile 1 yıllık sözleşme yapılacak ve 12.000.00.- TL tutarında  nakit olarak kesin teminat alınacaktır.

5- Bu işe ait şartname Kooperatifimizden ücretsiz temin edilebilir.

6- Tekliflerin değerlendirilmesi 11.08.2023 günü  saat 11:00 de Kooperatifimiz ihale komisyonunca yapılacaktır.

7- İhale 2886 sayılı Devlet İhale kanununa bağlı değildir. Kooperatif komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta, iptal etmekte, kısmen yapmakta ya da dilediğine vermekte serbesttir.

İlanen duyurulur.