İletişim

 İLAN 

S.S.590 SAYILI PEHLİVANKÖY YAĞLI TOHUMLAR 

TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ  

 Kooperatifimizin 2023-2024 iş yılında Pehlivanköy Merkez ve Bıldırköy daimi alım merkezlerinde mübaya edilecek ürünler; ayçiçeği, buğday,  arpa, tritikale, yulaf ile kooperatif deposuna gelen her türlü levazım ve ihtiyaç maddelerinin ( fenni yem, küspe, kimyevi gübre, rafine Yağ, margarin,tohumluk ayçiçek, tohumluk hububat, zirai ilaç, market malları, kömür v.s.) hamaliye işleri için teklif toplanmak suretiyle yazılacaktır.

Bu nedenle;

1-Teklif sahiplerinin vereceği teklifteki fiyat 1 yıl geçerli olacaktır.

2- Teklif sahiplerinin daha önce hamaliye işi yapmış olmaları ve bunu belge ile belgelemeleri gerekmektedir.

3-Teklif sahipleri tekliflerini en geç 11.08.2023 tarih saat 10;30 a kadar verecektir.

4-Gecici teminat 3.000.00 TL olup, tekliflerin değerlendirilmesi neticesi işi alan hammaliye mütaahidi ile 1 yıllık sözleşme yapılacak ve 12.000.00 TL tutarında  nakit olarak kesin teminat alınacaktır.

5- Bu işe ait şartname Kooperatifimizden ücretsiz temin edilebilir.

6- Tekliflerin değerlendirilmesi 11.08.2023 günü  saat 11:00 de Kooperatifimiz ihale komisyonunca yapılacaktır.

7- İhale 2886 sayılı Devlet İhale kanununa bağlı değildir. Kooperatif komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta, iptal etmekte, kısmen yapmakta ya da dilediğine vermekte serbesttir.

İlanen duyurulur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUYURULUR

Kooperatifimizce 2023 yılı ayçiçek rekolte beyannamesi alım işlemleri 01 Haziran 2023 tarihi itibari ile başlamış olup, 25 temmuz 2023 tarihine kadar devam edecektir.

Ortaklarımızın mağdur olmamaları için,2023 yılına ait il veya ilçe tarım müdürlüğü'nden Çks belgelerini alıp,kooperatifimiz hizmet binasına gelerek rekolte beyanlarının vermeleri gerekmektedir.

Not: Yeni ortak olacak üreticilerin ise 25 Temmuz 2023 tarihine kadar ortaklık belgelerini kooperatifimize teslim etmeleri gerekmektedir.Aksi takdirde ortaklık kabul işlemleri gerçekleştirilemeyecektir.

Sayın ortaklarımıza önemle duyurulur.

Yönetim Kurulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL KURUL İLANI

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

EDİRNE

         Birliğimizin 2021/2022 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11/01/2023 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10.30’da Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda yapılacaktır.

          Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı Anasözleşme’nin 27’nci ve 31’inci Maddeleri hükümlerine göre 19/01/2023 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10.30’da Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda yapılacaktır.

         Sayın Temsilcilerin aşağıdaki Gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirli gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur.

                                                                                    YÖNETİM KURULU

                                                           GÜNDEM

1- Açılış ve Genel Kurul Divanı’nın teşkili,

2- Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı,

3- 2021/2022 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi,

4- 2021/2022 dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşunca hazırlanan raporun görüşülüp, karara bağlanması,

5- 2021/2022 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir Tablolarının oya sunulması, Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulca ibra edilmesi ve 2021/2022 iş yılı faaliyetleri neticesinde oluşan karın dağıtımı ile 2016/2017 iş yılı ortak dışı işlemlerden doğan gelir-gider müspet farkının dağıtım esaslarının oya sunulması,

6- 2022/2023 iş yılı Bütçe ve Yıllık Çalışma Programının görüşülmesi ve karara bağlanması,

7- Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur hakkı ile harcırah tutarlarının görüşülerek karara bağlanması ve Genel Müdüre ödenecek aylık ücret ile diğer parasal haklar ile ilgili genel kurula bilgi verilmesi.

8- Birlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla: Birlik fonlarının kullanılması, kredi alma, ipotek işlemleri, kredi kullandırma, Kooperatiflere hizmet bedeli ödenmesi, birlik mamullerinin satışı, şirket kurma ve kurulu şirketlere ortak olma, alım satım faaliyetlerinde bulunma vb. gibi konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanması,

9- Yönetim kurulunca hazırlanmış olan “Hukuk Müşavirliği”, “İnsan Kaynakları” ve “Satınalma” Yönetmeliklerinde yapılacak değişikliklere ait raporların görüşülerek karara bağlanması,

10- Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Şirketi kurulması ve Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk İşletmesi kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususlarına ait hazırlanan raporun görüşülerek karara bağlanması,

11- Gayrimenkul alım ve satım işlerinin Birliğimiz Satınalma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda karara bağlanması,

12- İmalat ve inşaat işlerinin Birliğimiz Satınalma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda karara bağlanması,

13- Entegre Tesislerimiz ile Karacabey Yağ Fabrikamıza 2022/2023 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporların görüşülmesi ve karara bağlanması,

14- Kooperatiflerimizde 2022/2023 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporun görüşülmesi ve karara bağlanması,

15- Bakanlığımızca düzenlenen 22.06.2022 tarihli ve 350-C/03 sayılı inceleme raporunun görüşülerek karara bağlanması,

16- Bağımsız denetlemeyi yapacak kuruluşun belirlenmesi,

17- Genel kurulda seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi,

18- Tasnif Kurulunun teşkili.

19- Belirlenen süre ve sayı dâhilinde Yönetim Kurulu Üyeliklerine asıl ve yedek üyenin gizli oyla seçimi.

20- Dilek ve temenniler, kapanış.